Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Umeå omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 1028 14,9% 27,0% 24,7% 33,4% 8,6% 46,2% 53,8% 0,1% 1,2%
Brännland 1721 14,6% 41,0% 23,1% 21,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,9% 0,7%
Bullmark 1025 14,3% 35,6% 23,9% 26,1% 6,9% 53,3% 46,7% 0,9% 0,5%
Böleå 1948 24,1% 26,8% 19,9% 29,2% 8,2% 46,7% 53,3% 0,3% 2,1%
Böleäng Västra 1464 17,8% 37,6% 24,0% 20,6% 7,4% 49,2% 50,8% 0,5% 1,2%
Böleäng Östra 1122 20,8% 35,1% 24,3% 19,8% 9,4% 51,5% 48,5% 0,3% 0,8%
Grubbe Norra 1612 24,2% 32,1% 22,8% 20,8% 11,7% 50,0% 50,0% 0,6% 1,1%
Grubbe Södra 1366 21,0% 35,8% 24,6% 18,6% 11,1% 49,9% 50,1% 0,4% 1,1%
Hissjö 953 16,8% 38,7% 21,7% 22,8% 7,5% 51,6% 48,4% 0,4% 0,9%
Holmsund Södra 1390 13,5% 40,4% 19,7% 26,4% 7,3% 49,9% 50,1% 0,4% 1,7%
Holmsund Västra 1501 22,7% 28,3% 20,8% 28,2% 9,0% 48,5% 51,5% 0,3% 1,5%
Holmsund Östra 1959 16,6% 33,5% 26,7% 23,1% 8,9% 51,9% 48,1% 0,5% 1,8%
Hörnefors Västra 1463 16,7% 27,1% 23,4% 32,7% 9,1% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%
Hörnefors Östra 2136 14,3% 30,7% 27,6% 27,4% 7,4% 52,1% 47,9% 0,2% 0,7%
Kronoparken 1342 19,1% 30,4% 21,2% 29,4% 9,0% 48,2% 51,8% 0,1% 1,3%
Obbola 2079 14,7% 35,2% 25,2% 25,0% 7,7% 50,2% 49,8% 0,3% 0,9%
Röbäck 1860 20,5% 39,8% 23,8% 15,8% 9,4% 48,7% 51,3% 0,7% 0,9%
Stöcke 1792 14,8% 41,1% 24,6% 19,5% 7,9% 50,5% 49,5% 0,2% 0,8%
Sävar Västra 1314 15,8% 36,1% 22,1% 26,0% 8,3% 49,6% 50,4% 0,2% 1,2%
Sävar Östra 1488 15,7% 37,5% 24,9% 21,8% 8,1% 51,3% 48,7% 0,4% 0,9%
Tavelsjö 1757 15,7% 37,7% 22,3% 24,3% 7,9% 52,2% 47,8% 0,3% 1,1%
Täfteå 1139 13,2% 44,8% 24,8% 17,3% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 1,3%
Umedalen Västra 1324 20,4% 49,4% 17,4% 12,8% 9,1% 48,2% 51,8% 0,5% 0,8%
Umedalen Östra 1256 26,0% 33,8% 21,5% 18,7% 11,3% 46,3% 53,7% 0,4% 1,1%
Västteg 1783 35,0% 25,2% 18,9% 20,9% 13,3% 47,6% 52,4% 0,2% 1,6%
Yttersjö 1420 14,6% 39,6% 26,2% 19,6% 7,7% 51,5% 48,5% 0,6% 0,9%
Östteg 1765 17,9% 36,1% 22,3% 23,7% 10,2% 49,7% 50,3% 0,3% 1,2%
Umeå omland 41007 18,5% 35,2% 23,1% 23,2% 8,8% 49,9% 50,1% 0,4% 1,1%

http://www.val.se