Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skellefteå Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boliden 1480 14,0% 25,9% 27,2% 32,9% 7,5% 50,7% 49,3% 0,7% 1,4%
Brännan-Mobacken 1392 15,7% 31,7% 22,2% 30,5% 9,1% 47,1% 52,9%   0,5%
Byske C 1369 14,5% 26,2% 22,1% 37,2% 8,0% 49,1% 50,9%   0,9%
Byske-Fällfors 1256 11,2% 22,4% 29,5% 36,9% 6,0% 52,9% 47,1% 0,2% 0,7%
Centrum N 1144 21,1% 19,1% 22,6% 37,2% 6,4% 47,8% 52,2%   1,9%
Centrum S 1285 16,5% 13,4% 17,9% 52,2% 6,8% 45,1% 54,9% 0,1% 0,6%
Drängsmark-Ostvik 1355 16,6% 33,1% 27,5% 22,8% 8,0% 52,8% 47,2% 0,3% 1,1%
Erikslid 1372 16,5% 24,2% 24,6% 34,8% 6,0% 46,7% 53,3% 0,2% 1,1%
Ersmark 798 16,3% 32,2% 27,7% 23,8% 9,0% 51,1% 48,9%   0,8%
Hjoggböle 1168 15,5% 32,9% 27,9% 23,7% 7,0% 54,1% 45,9% 0,3% 0,3%
Jörn 1120 11,2% 20,5% 27,9% 40,4% 7,2% 50,2% 49,8% 0,5% 0,4%
Kusmark 866 16,4% 29,6% 28,8% 25,3% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 0,8%
Kåge N 1063 18,5% 37,1% 24,6% 19,8% 9,1% 50,2% 49,8%   0,3%
Kåge S 1207 12,8% 29,7% 25,0% 32,4% 6,6% 49,2% 50,8%   0,2%
Myckle-Medle 892 15,2% 35,0% 24,9% 24,9% 8,2% 50,4% 49,6%   2,1%
Norrhammar 1380 25,7% 26,0% 22,8% 25,5% 8,5% 47,5% 52,5% 0,3% 1,0%
Prästbordet 1437 22,2% 22,2% 22,8% 32,8% 9,3% 46,1% 53,9%   0,8%
Sjungande Dalen 1389 22,0% 26,7% 17,4% 33,9% 8,6% 50,1% 49,9% 0,2% 0,9%
Skråmträsk-Klutmark 1072 16,1% 30,6% 30,9% 22,4% 8,2% 52,2% 47,8% 0,1% 0,6%
Stämningsgården 1190 17,0% 36,6% 27,1% 19,4% 8,2% 49,6% 50,4%   0,9%
Sunnanå C 1591 16,9% 32,7% 25,3% 25,1% 8,9% 49,2% 50,8% 0,1% 0,4%
Sunnanå S 1175 19,1% 41,1% 21,3% 18,5% 8,5% 51,5% 48,5% 0,1% 0,7%
Sörböle 1012 17,7% 35,0% 27,3% 20,1% 9,6% 50,3% 49,7% 0,1% 0,6%
Skellefteå Norra 28013 17,0% 28,5% 24,8% 29,7% 7,9% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se