Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skellefteå Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alhem-Norrbacka 1223 24,8% 28,2% 19,2% 27,8% 7,8% 51,3% 48,7% 0,1% 1,1%
Anderstorp N 1074 18,7% 21,4% 22,3% 37,5% 5,4% 48,9% 51,1% 0,1% 0,6%
Anderstorp S 1380 16,8% 26,5% 26,6% 30,1% 6,1% 47,0% 53,0% 0,2% 1,0%
Anderstorp Ö 1234 34,2% 26,0% 23,8% 16,0% 12,3% 50,2% 49,8% 0,2% 1,0%
Bergsbyn 1303 14,9% 38,3% 25,9% 21,0% 8,3% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%
Bureå N 1187 13,9% 27,0% 24,7% 34,5% 6,2% 48,3% 51,7% 0,4% 1,3%
Bureå S 951 12,8% 33,5% 26,9% 26,7% 7,0% 51,9% 48,1% 0,2% 0,4%
Burträsk C 1306 16,6% 23,2% 21,1% 39,1% 8,5% 47,0% 53,0%   0,8%
Burträsk V 1100 13,9% 21,7% 31,1% 33,3% 6,6% 54,0% 46,0% 0,5% 0,8%
Burträsk Ö 955 14,1% 29,4% 29,3% 27,1% 7,0% 53,0% 47,0%   0,6%
Getberget-Norrvalla 1382 31,4% 28,8% 18,5% 21,3% 11,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,2%
Klemensnäs 1007 16,4% 36,8% 24,7% 22,0% 8,2% 54,2% 45,8% 0,3% 0,1%
Lövånger N 778 12,7% 24,9% 29,3% 33,0% 5,0% 54,0% 46,0% 0,4% 0,4%
Lövånger S 858 12,6% 23,7% 27,4% 36,4% 6,4% 50,3% 49,7% 0,2% 0,8%
Morö Backe C 1059 16,7% 23,7% 19,5% 40,1% 6,1% 44,9% 55,1% 0,4% 0,8%
Morö Backe V 969 10,9% 38,1% 19,0% 32,0% 6,4% 51,5% 48,5%   1,0%
Morö Backe Ö 1241 15,5% 39,6% 26,6% 18,4% 8,1% 50,4% 49,6% 0,2% 0,6%
Moröhöjden 1054 23,1% 21,9% 20,5% 34,4% 7,6% 49,3% 50,7% 0,1% 0,6%
Morön-Hedensbyn 1180 15,8% 38,1% 24,2% 22,0% 9,1% 50,5% 49,5%   0,8%
Skelleftehamn V 1125 20,4% 29,9% 25,3% 24,4% 8,4% 55,2% 44,8% 0,4% 0,8%
Skelleftehamn Ö 1289 17,5% 29,3% 26,2% 26,9% 7,9% 52,4% 47,6% 0,2% 0,9%
Stackgrönnan-Örviken 1150 16,3% 36,4% 28,4% 18,9% 9,0% 53,0% 47,0% 0,2% 1,1%
Ursviken 1123 16,0% 31,5% 21,5% 30,9% 7,8% 47,9% 52,1%   0,3%
Yttre Ursviken 859 14,8% 42,5% 29,7% 13,0% 9,4% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%
Älvsbacka V 891 22,7% 20,1% 24,9% 32,3% 8,9% 46,1% 53,9% 0,1% 3,8%
Älvsbacka Ö 1149 23,3% 26,5% 26,7% 23,4% 10,4% 50,0% 50,0% 0,2% 0,8%
Skellefteå Södra 28827 18,3% 29,5% 24,6% 27,6% 8,0% 50,4% 49,6% 0,2% 0,9%

http://www.val.se