Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Luleå Norra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bensbyn-Brändön 1279 13,8% 36,4% 26,8% 23,0% 7,0% 53,2% 46,8% 0,4% 0,6%
Björkskatan norra 1593 21,0% 34,9% 25,2% 18,8% 10,2% 49,0% 51,0% 0,8% 1,3%
Björkskatan södra 1475 17,6% 33,4% 26,4% 22,6% 10,2% 49,2% 50,8% 0,6% 1,2%
Bredviken-Lerbäcken 1584 13,1% 37,9% 23,0% 26,0% 7,8% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%
Hertsö centrum 1412 20,5% 34,9% 25,2% 19,4% 8,5% 48,0% 52,0% 1,0% 1,3%
Hertsö ängar 1571 21,1% 31,2% 26,1% 21,6% 8,7% 52,9% 47,1% 0,6% 1,6%
Hertsölund 1306 23,0% 35,6% 23,2% 18,1% 9,4% 52,6% 47,4% 0,7% 1,1%
Jämtön-Vitå 721 12,5% 23,2% 27,9% 36,5% 5,5% 53,4% 46,6% 0,1% 1,1%
Kronan-Burströmska 1415 17,0% 36,5% 22,9% 23,5% 6,4% 51,1% 48,9% 0,4% 0,5%
Lulsundet-Hällbacken 1098 13,9% 35,0% 28,3% 22,8% 10,2% 52,3% 47,7% 0,6% 1,2%
Malmudden 1387 22,9% 32,2% 23,3% 21,7% 9,8% 45,2% 54,8% 0,3% 1,4%
Niemisel-Prästholm 689 11,8% 22,5% 30,8% 35,0% 4,1% 54,1% 45,9% 0,3% 0,7%
Norra Örnäset 1244 16,6% 29,4% 22,3% 31,7% 7,1% 47,8% 52,2% 0,3% 2,5%
Persön 1178 17,5% 32,7% 25,8% 24,0% 7,6% 52,6% 47,4% 0,4% 0,7%
Porsöberget 1335 27,8% 35,3% 21,0% 15,9% 8,8% 52,4% 47,6% 0,6% 1,6%
Porsön-Björsbyn 1562 82,9% 10,1% 4,7% 2,3% 44,6% 63,8% 36,2% 0,6% 1,3%
Porsöudden 1694 59,3% 23,6% 10,7% 6,4% 18,6% 56,4% 43,6% 0,4% 1,9%
Rutvik 858 14,1% 49,7% 19,0% 17,2% 7,1% 52,7% 47,3% 0,5% 0,6%
Råneå 1842 14,1% 26,9% 22,3% 36,8% 6,7% 48,3% 51,7% 0,5% 1,4%
Skurholmen 1703 20,7% 29,4% 28,2% 21,7% 9,2% 48,7% 51,3% 0,2% 0,4%
Svartöstaden-Lövskatan 1258 23,8% 28,1% 28,9% 19,1% 8,4% 51,8% 48,2% 0,6% 1,4%
Södra Örnäset 1211 27,3% 32,5% 23,0% 17,3% 8,1% 52,8% 47,2% 0,6% 1,3%
Luleå Norra Valkrets 29415 24,6% 31,2% 23,0% 21,3% 10,8% 51,7% 48,3% 0,5% 1,2%

http://www.val.se