Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Luleå Södra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alvik-Ersnäs 1521 13,4% 36,6% 23,0% 27,0% 6,3% 51,7% 48,3% 0,2% 0,7%
Antnäs-Måttsund 1317 12,5% 41,2% 22,7% 23,6% 5,8% 51,0% 49,0% 0,3% 0,2%
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1180 15,8% 30,9% 26,3% 26,9% 7,2% 52,9% 47,1% 0,1% 1,3%
Bergstaden-Gäddvik-Kallax 1747 19,6% 31,9% 26,6% 21,9% 6,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,0%
Bergviken 1659 26,2% 22,8% 23,6% 27,4% 8,9% 49,7% 50,3% 0,4% 0,5%
Gamla Bergnäset-Trollstaden 1725 14,4% 31,2% 26,8% 27,7% 8,5% 51,2% 48,8% 0,2% 1,6%
Gammelstad 1393 14,4% 29,4% 25,1% 31,0% 7,3% 49,8% 50,2% 0,4% 2,9%
Gültsauudden-Norra hamn 1210 20,9% 26,2% 25,5% 27,4% 8,3% 45,8% 54,2% 0,1% 0,8%
Hammaren 1389 13,9% 43,8% 28,8% 13,5% 8,8% 50,4% 49,6% 0,5% 0,9%
Kallkällan 1443 31,5% 28,0% 19,8% 20,7% 15,0% 50,4% 49,6% 0,4% 0,8%
Kulturens hus 1385 19,3% 22,2% 25,5% 33,0% 7,5% 47,7% 52,3% 0,4% 0,9%
Köpmantorget 1519 24,3% 25,0% 22,1% 28,6% 7,6% 46,6% 53,4% 0,2% 2,2%
Mjölkudden 1290 15,0% 27,3% 26,0% 31,8% 7,5% 49,5% 50,5% 0,6% 1,2%
Munkeberg 1322 18,0% 27,4% 27,2% 27,4% 7,4% 46,5% 53,5% 0,2% 0,9%
Notviken-Karlsvik 878 17,7% 31,1% 28,2% 23,0% 8,7% 51,3% 48,7% 0,6% 1,4%
Stadsparken 1883 25,5% 19,7% 21,8% 33,0% 9,9% 46,5% 53,5% 0,2% 3,0%
Stadsön 1526 17,8% 30,9% 21,0% 30,3% 7,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,1%
Sunderbyn 1084 14,1% 45,7% 22,4% 17,8% 7,3% 50,2% 49,8% 0,1% 0,6%
Tuna 1429 31,4% 30,4% 19,3% 19,0% 8,7% 47,8% 52,2% 0,8% 1,1%
Varvet-Södra hamn 1431 17,5% 18,5% 20,8% 43,3% 5,1% 47,2% 52,8% 0,1% 1,3%
Öhemmanet 956 12,3% 34,4% 22,7% 30,5% 6,3% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%
Östermalm 1081 21,5% 25,1% 22,2% 31,3% 7,9% 44,9% 55,1% 0,6% 0,6%
Luleå Södra Valkrets 30368 19,3% 29,6% 23,9% 27,2% 8,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,2%

http://www.val.se