Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gotlands län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gotland 46553 17,5% 27,8% 25,6% 29,1% 7,9% 49,2% 50,8% 0,3% 1,2%
Gotlands län 46553 17,5% 27,8% 25,6% 29,1% 7,9% 49,2% 50,8% 0,3% 1,2%

http://www.val.se