Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallands län

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommun Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 32910 17,9% 28,4% 24,4% 29,3% 8,0% 49,5% 50,5% 0,5% 1,7%
Halmstad 74169 21,0% 30,6% 22,4% 26,0% 8,7% 48,7% 51,3% 0,5% 2,2%
Hylte 7395 17,1% 28,3% 25,3% 29,3% 8,2% 50,6% 49,4% 1,3% 1,3%
Kungsbacka 58465 16,1% 34,9% 23,8% 25,3% 8,4% 49,0% 51,0% 0,6% 1,9%
Laholm 18511 15,7% 28,1% 25,9% 30,4% 7,1% 50,0% 50,0% 0,7% 1,5%
Varberg 47144 17,6% 30,0% 24,4% 28,1% 7,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,5%
Hallands län 238594 18,2% 30,9% 23,8% 27,1% 8,1% 49,1% 50,9% 0,5% 1,8%

http://www.val.se