Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Övra Runby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Övra Runby 1299 24,9% 34,9% 20,6% 19,6% 9,7% 50,0% 50,0% 1,2% 1,6%
Summa 1299 24,9% 34,9% 20,6% 19,6% 9,7% 50,0% 50,0% 1,2% 1,6%

http://www.val.se