Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Edssjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edssjön 1503 18,9% 38,2% 26,1% 16,8% 7,9% 49,8% 50,2% 2,0% 3,6%
Summa 1503 18,9% 38,2% 26,1% 16,8% 7,9% 49,8% 50,2% 2,0% 3,6%

http://www.val.se