Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fysingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fysingen 979 19,1% 36,0% 27,2% 17,8% 9,3% 53,6% 46,4% 1,5% 2,0%
Summa 979 19,1% 36,0% 27,2% 17,8% 9,3% 53,6% 46,4% 1,5% 2,0%

http://www.val.se