Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vilunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vilunda 1466 22,8% 26,5% 20,5% 30,2% 8,0% 47,5% 52,5% 1,7% 2,0%
Summa 1466 22,8% 26,5% 20,5% 30,2% 8,0% 47,5% 52,5% 1,7% 2,0%

http://www.val.se