Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1558 17,5% 24,4% 21,1% 37,0% 7,7% 45,2% 54,8% 1,3% 3,3%
Summa 1558 17,5% 24,4% 21,1% 37,0% 7,7% 45,2% 54,8% 1,3% 3,3%

http://www.val.se