Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedby Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby Norra 1486 27,0% 41,3% 19,9% 11,8% 9,8% 49,0% 51,0% 1,5% 3,6%
Summa 1486 27,0% 41,3% 19,9% 11,8% 9,8% 49,0% 51,0% 1,5% 3,6%

http://www.val.se