Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väsbyskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väsbyskogen 1533 20,6% 29,5% 20,0% 29,9% 7,4% 49,0% 51,0% 1,0% 2,7%
Summa 1533 20,6% 29,5% 20,0% 29,9% 7,4% 49,0% 51,0% 1,0% 2,7%

http://www.val.se