Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grimstaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grimstaby 1751 18,6% 34,0% 24,2% 23,2% 9,7% 48,7% 51,3% 1,1% 1,5%
Summa 1751 18,6% 34,0% 24,2% 23,2% 9,7% 48,7% 51,3% 1,1% 1,5%

http://www.val.se