Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Vallentuna västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Vallentuna västra 861 16,6% 42,2% 25,8% 15,4% 10,7% 52,8% 47,2% 0,5% 1,2%
Summa 861 16,6% 42,2% 25,8% 15,4% 10,7% 52,8% 47,2% 0,5% 1,2%

http://www.val.se