Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Ormsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Ormsta N 1317 19,6% 34,3% 24,8% 21,3% 11,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,3%
Summa 1317 19,6% 34,3% 24,8% 21,3% 11,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,3%

http://www.val.se