Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Vallentuna nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Vallentuna nordöstra 1645 18,6% 44,9% 23,3% 13,2% 10,6% 49,8% 50,2% 1,0% 1,2%
Summa 1645 18,6% 44,9% 23,3% 13,2% 10,6% 49,8% 50,2% 1,0% 1,2%

http://www.val.se