Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 7 Norrgården-Sörgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
7 Norrgården-Sörgården 1021 18,0% 29,9% 20,6% 31,5% 7,8% 42,1% 57,9% 0,4% 1,7%
Summa 1021 18,0% 29,9% 20,6% 31,5% 7,8% 42,1% 57,9% 0,4% 1,7%

http://www.val.se