Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Vallentuna C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Vallentuna C 1702 18,2% 22,9% 19,9% 39,0% 5,3% 45,8% 54,2% 0,5% 1,9%
Summa 1702 18,2% 22,9% 19,9% 39,0% 5,3% 45,8% 54,2% 0,5% 1,9%

http://www.val.se