Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 10 Lovisedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
10 Lovisedal 1417 16,4% 32,9% 23,8% 26,9% 10,0% 49,5% 50,5% 0,4% 2,4%
Summa 1417 16,4% 32,9% 23,8% 26,9% 10,0% 49,5% 50,5% 0,4% 2,4%

http://www.val.se