Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Vada-Angarn-Össeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Vada-Angarn-Össeby 1463 17,4% 37,0% 24,9% 20,6% 9,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%
Summa 1463 17,4% 37,0% 24,9% 20,6% 9,1% 50,2% 49,8% 0,8% 1,8%

http://www.val.se