Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Kårsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Kårsta 1004 18,5% 36,6% 29,7% 15,2% 8,0% 51,7% 48,3% 1,8% 2,0%
Summa 1004 18,5% 36,6% 29,7% 15,2% 8,0% 51,7% 48,3% 1,8% 2,0%

http://www.val.se