Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 1677 27,8% 28,5% 18,5% 25,2% 9,2% 47,2% 52,8% 0,8% 1,1%
Summa 1677 27,8% 28,5% 18,5% 25,2% 9,2% 47,2% 52,8% 0,8% 1,1%

http://www.val.se