Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Margretelund 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Margretelund 3 1493 14,9% 41,9% 24,9% 18,3% 9,3% 50,3% 49,7% 1,1% 2,4%
Summa 1493 14,9% 41,9% 24,9% 18,3% 9,3% 50,3% 49,7% 1,1% 2,4%

http://www.val.se