Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hacksta 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hacksta 2 1431 18,9% 26,7% 20,3% 34,0% 7,9% 48,4% 51,6% 1,0% 1,7%
Summa 1431 18,9% 26,7% 20,3% 34,0% 7,9% 48,4% 51,6% 1,0% 1,7%

http://www.val.se