Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österskär 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österskär 1 1551 14,9% 28,2% 23,3% 33,7% 8,8% 47,2% 52,8% 1,0% 1,4%
Summa 1551 14,9% 28,2% 23,3% 33,7% 8,8% 47,2% 52,8% 1,0% 1,4%

http://www.val.se