Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Smedby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Smedby 1397 15,0% 35,9% 20,4% 28,7% 8,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,9%
Summa 1397 15,0% 35,9% 20,4% 28,7% 8,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,9%

http://www.val.se