Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åkerstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åkerstorp 1315 15,1% 41,7% 21,1% 22,0% 9,1% 49,7% 50,3% 1,1% 2,0%
Summa 1315 15,1% 41,7% 21,1% 22,0% 9,1% 49,7% 50,3% 1,1% 2,0%

http://www.val.se