Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärgårdsstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärgårdsstad 1783 16,1% 43,0% 26,7% 14,2% 9,8% 52,8% 47,2% 0,7% 2,0%
Summa 1783 16,1% 43,0% 26,7% 14,2% 9,8% 52,8% 47,2% 0,7% 2,0%

http://www.val.se