Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Säby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Säby 1198 11,6% 53,9% 22,0% 12,4% 6,0% 51,3% 48,7% 1,7% 2,5%
Summa 1198 11,6% 53,9% 22,0% 12,4% 6,0% 51,3% 48,7% 1,7% 2,5%

http://www.val.se