Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Runö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Runö 1223 22,2% 32,1% 22,9% 22,8% 9,0% 47,7% 52,3% 1,2% 2,2%
Summa 1223 22,2% 32,1% 22,9% 22,8% 9,0% 47,7% 52,3% 1,2% 2,2%

http://www.val.se