Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusterö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusterö 1495 11,4% 19,9% 30,6% 38,1% 5,8% 53,4% 46,6% 0,9% 1,4%
Summa 1495 11,4% 19,9% 30,6% 38,1% 5,8% 53,4% 46,6% 0,9% 1,4%

http://www.val.se