Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värmdö 7 Haghulta Kolvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värmdö 7 Haghulta Kolvik 970 14,2% 44,4% 25,5% 15,9% 8,8% 51,6% 48,4% 1,4% 1,9%
Summa 970 14,2% 44,4% 25,5% 15,9% 8,8% 51,6% 48,4% 1,4% 1,9%

http://www.val.se