Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurö 1 Vindö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 1 Vindö 919 9,7% 23,3% 28,2% 38,8% 4,5% 54,7% 45,3% 0,2% 2,8%
Summa 919 9,7% 23,3% 28,2% 38,8% 4,5% 54,7% 45,3% 0,2% 2,8%

http://www.val.se