Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurö 2 Djurö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 2 Djurö 910 16,8% 31,0% 23,0% 29,2% 9,3% 49,1% 50,9% 1,4% 2,2%
Summa 910 16,8% 31,0% 23,0% 29,2% 9,3% 49,1% 50,9% 1,4% 2,2%

http://www.val.se