Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurö 3 Stavsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurö 3 Stavsnäs 1570 14,6% 30,1% 26,8% 28,5% 7,2% 54,1% 45,9% 1,2% 1,7%
Summa 1570 14,6% 30,1% 26,8% 28,5% 7,2% 54,1% 45,9% 1,2% 1,7%

http://www.val.se