Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingarö 2 Säby Eknäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 2 Säby Eknäs 1169 12,4% 38,9% 26,9% 21,7% 6,6% 53,4% 46,6% 1,6% 1,8%
Summa 1169 12,4% 38,9% 26,9% 21,7% 6,6% 53,4% 46,6% 1,6% 1,8%

http://www.val.se