Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingarö 3 Ingarö Strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 3 Ingarö Strand 1237 13,6% 53,2% 22,5% 10,8% 8,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,6%
Summa 1237 13,6% 53,2% 22,5% 10,8% 8,8% 51,3% 48,7% 0,4% 1,6%

http://www.val.se