Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ingarö 4 Klacknäset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ingarö 4 Klacknäset 1265 12,3% 36,8% 28,0% 22,9% 7,3% 52,0% 48,0% 1,7% 1,7%
Summa 1265 12,3% 36,8% 28,0% 22,9% 7,3% 52,0% 48,0% 1,7% 1,7%

http://www.val.se