Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 1 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 1 Lugnet 1477 19,0% 33,0% 21,2% 26,8% 7,8% 48,1% 51,9% 1,2% 1,4%
Summa 1477 19,0% 33,0% 21,2% 26,8% 7,8% 48,1% 51,9% 1,2% 1,4%

http://www.val.se