Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 2 Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 2 Hästhagen 1592 20,3% 34,3% 19,8% 25,6% 9,1% 45,6% 54,4% 1,1% 1,1%
Summa 1592 20,3% 34,3% 19,8% 25,6% 9,1% 45,6% 54,4% 1,1% 1,1%

http://www.val.se