Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 3 Munkmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 3 Munkmora 1383 25,5% 32,9% 24,2% 17,4% 9,5% 48,5% 51,5% 2,2% 1,2%
Summa 1383 25,5% 32,9% 24,2% 17,4% 9,5% 48,5% 51,5% 2,2% 1,2%

http://www.val.se