Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 5 Holmviksskog.Ösbydalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 5 Holmviksskog.Ösbydalen 1472 21,2% 41,4% 20,4% 17,1% 12,4% 47,1% 52,9% 0,5% 0,9%
Summa 1472 21,2% 41,4% 20,4% 17,1% 12,4% 47,1% 52,9% 0,5% 0,9%

http://www.val.se