Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 6 Ormingelandet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 6 Ormingelandet 830 11,6% 41,2% 26,5% 20,7% 7,3% 52,2% 47,8% 0,8% 3,4%
Summa 830 11,6% 41,2% 26,5% 20,7% 7,3% 52,2% 47,8% 0,8% 3,4%

http://www.val.se