Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gustavsberg 7 Farsta Slottsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gustavsberg 7 Farsta Slottsvik 1608 16,2% 39,9% 17,5% 26,4% 6,5% 44,7% 55,3% 1,4% 0,9%
Summa 1608 16,2% 39,9% 17,5% 26,4% 6,5% 44,7% 55,3% 1,4% 0,9%

http://www.val.se