Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Norra Barkarby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Norra Barkarby 1288 16,5% 31,7% 19,6% 32,2% 6,5% 43,9% 56,1% 1,0% 1,7%
Summa 1288 16,5% 31,7% 19,6% 32,2% 6,5% 43,9% 56,1% 1,0% 1,7%

http://www.val.se