Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 4 Skälby Gård Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
4 Skälby Gård Västra 1048 17,2% 55,9% 18,0% 8,9% 8,7% 49,9% 50,1% 0,5% 1,4%
Summa 1048 17,2% 55,9% 18,0% 8,9% 8,7% 49,9% 50,1% 0,5% 1,4%

http://www.val.se