Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Orgona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Orgona 1287 19,7% 38,7% 23,5% 18,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,0%
Summa 1287 19,7% 38,7% 23,5% 18,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,7% 2,0%

http://www.val.se