Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 6 Neptuni

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
6 Neptuni 1561 14,1% 42,5% 24,4% 19,0% 8,5% 50,4% 49,6% 0,7% 4,9%
Summa 1561 14,1% 42,5% 24,4% 19,0% 8,5% 50,4% 49,6% 0,7% 4,9%

http://www.val.se